Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Engelska.

Innehåll

20.08.19 | Nyhet

Statsministrarna vill ha större nordiskt fokus på klimatfrågan

Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska ministerrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nordiska samarbetet blir e...

20.08.19 | Nyhet

Премьер-министры призывают Северные страны сосредоточить внимание на изменении климата

Устойчивость и изменение климата были основными вопросами, обсуждавшимися на встрече премьер-министров Северных стран в Рейкьявике 20 августа. В их новом видении Совета Министров Северных стран четко сформулировано, что они хотят, чтобы сотрудничество Северных стран стало более эффектив...

29.08.19 | Information

Наше видение 2030

Регион Северных стран станет самым устойчивым и интегрированным регионом в мире