Dagordning

29.10.19

14:15 - 16:15

2.
Nordiskt toppmöte

14:15 - 16:15

2.1.
Temadebatt med de nordiska statsministrarna om temat "Hur kan den nordiska samhällsmodellen utveckla och bidra till hållbar omställning?"

  • Kan nuvarande folkrörelser och politiska partier svara upp mot växande krav på omställning eller behöver vi tänka nytt?
  • Avstamp i behovet av social dialog och demokratisk förankring kopplat till nya folk-/ungdoms-/gräsrotsrörelser för klimatomställning
Läs hela protokollet

16:30 - 17:30

4.
Första debatt om nya medlemsförslag

Läs hela protokollet

30.10.19

09:00 - 11:00

5.
Samarbetsministrarnas förslag och redogörelser

5.7.
Omröstning punkt 5

Läs hela protokollet

11:00 - 11:30

6.
Ministerrådsredogörelser

Läs hela protokollet

16:00 - 17:00

11.
Ministerrådsförslag och redogörelser

11.5.
Omröstning punkt 11

Läs hela protokollet

17:00 - 17:45

12.
Kunskap och kultur

12.4.
Omröstning punkt 12

Läs hela protokollet

17:45 - 18:30

13.
Välfärd

13.4.
Afstemning punkt 13

Läs hela protokollet

31.10.19

08:30 - 09:30

14.
Första debatt om nya medlemsföreslag

Läs hela protokollet

10:30 - 11:30

16.
Hållbart Norden

16.5.
Omröstning punkt 16

Läs hela protokollet

12:30 - 14:00

17.
Tillväxt och utveckling

17.7.
Omröstning punkt 17

Läs hela protokollet

14:00 - 14:30

18.
Nordiska rådets interna ärenden och årsberättelser

18.9.
Omröstning punkt 18

Läs hela protokollet

14:30 - 14:45

19.
Val 2020

19.1.
Val av Nordiska rådets president och vicepresident

19.2.
Val av ordförande och vice ordförande till Nordiska rådets utskott samt kontrollkommitté

19.3.
Val av medlemmar till Nordiska rådets presidium, utskott och kommittéer

19.4.
Val till Nordiska Investeringsbankens kontrollkommitté

25.11.19 | Information

Afstemningsresultater