Dagordning

29.10.19

14:15 - 16:15

2.
Nordiskt toppmöte

14:15 - 16:15

2.1.
Temadebatt med de nordiska statsministrarna om temat "Hur kan den nordiska samhällsmodellen utveckla och bidra till hållbar omställning?"

  • Kan nuvarande folkrörelser och politiska partier svara upp mot växande krav på omställning eller behöver vi tänka nytt?
  • Avstamp i behovet av social dialog och demokratisk förankring kopplat till nya folk-/ungdoms-/gräsrotsrörelser för klimatomställning
Läs hela protokollet

16:30 - 17:30

4.
Första debatt om nya medlemsförslag

Läs hela protokollet

30.10.19

09:00 - 11:00

5.
Samarbetsministrarnas förslag och redogörelser

5.7.
Omröstning punkt 5

Läs hela protokollet

11:00 - 11:30

6.
Ministerrådsredogörelser

Läs hela protokollet

16:00 - 17:00

11.
Ministerrådsförslag och redogörelser

11.5.
Omröstning punkt 11

Läs hela protokollet

17:00 - 17:45

12.
Kunskap och kultur

12.4.
Omröstning punkt 12

Läs hela protokollet

17:45 - 18:30

13.
Välfärd

13.4.
Afstemning punkt 13

Läs hela protokollet

31.10.19

08:30 - 09:30

14.
Första debatt om nya medlemsföreslag

Läs hela protokollet

10:30 - 11:30

16.
Hållbart Norden

16.5.
Omröstning punkt 16

Läs hela protokollet

12:30 - 14:00

17.
Tillväxt och utveckling

17.7.
Omröstning punkt 17

Läs hela protokollet

14:00 - 14:30

18.
Nordiska rådets interna ärenden och årsberättelser

18.9.
Omröstning punkt 18

Läs hela protokollet

20.02.20 | Information

Om Nordiska rådets sessioner

Plenarförsamlingen är Nordiska rådets högsta organ: den ordinarie sessionen hålls varje år vecka 44 i ordförandelandet och övriga sessioner hålls i samband med rådets utskottsmöten. Sessionerna är unika forum där de nordiska parlamentarikerna diskuterar nordiska frågor med de nordiska l...