Dagordning

29.10.19

14:15 - 16:15

2.
Nordiskt toppmöte

14:15 - 16:15

2.1.
Temadebatt med de nordiska statsministrarna om temat "Hur kan den nordiska samhällsmodellen utveckla och bidra till hållbar omställning?"

  • Kan nuvarande folkrörelser och politiska partier svara upp mot växande krav på omställning eller behöver vi tänka nytt?
  • Avstamp i behovet av social dialog och demokratisk förankring kopplat till nya folk-/ungdoms-/gräsrotsrörelser för klimatomställning
Läs hela protokollet

16:30 - 17:30

4.
Första debatt om nya medlemsförslag

Läs hela protokollet

30.10.19

09:00 - 11:00

5.
Samarbetsministrarnas förslag och redogörelser

5.7.
Omröstning punkt 5

Läs hela protokollet

11:00 - 11:30

6.
Ministerrådsredogörelser

Läs hela protokollet

16:00 - 17:00

11.
Ministerrådsförslag och redogörelser

11.5.
Omröstning punkt 11

Läs hela protokollet

17:00 - 17:45

12.
Kunskap och kultur

12.4.
Omröstning punkt 12

Läs hela protokollet

17:45 - 18:30

13.
Välfärd

13.4.
Afstemning punkt 13

Läs hela protokollet

31.10.19

08:30 - 09:30

14.
Första debatt om nya medlemsföreslag

Läs hela protokollet

10:30 - 11:30

16.
Hållbart Norden

16.5.
Omröstning punkt 16

Läs hela protokollet

12:30 - 14:00

17.
Tillväxt och utveckling

17.7.
Omröstning punkt 17

Läs hela protokollet

14:00 - 14:30

18.
Nordiska rådets interna ärenden och årsberättelser

18.9.
Omröstning punkt 18

Läs hela protokollet

31.10.19 | Nyhet

Satsa på kultur och språk i arbetet med visionen!

Kultur och språkförståelsen mellan de nordiska länderna måste prioriteras om vi ska nå den ambitiösa visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030. Det var budskapet från de nordiska kulturministrarna när de möttes i Stockholm onsdag.

31.10.19 | Nyhet

Svanenmärkta varor ska driva marknaden i hållbar riktning

Svanen, den nordiska miljömärkningen, bör utvidgas till att omfatta fler produktgrupper. Det anser nordiska rådet. Fler Svanenmärkta elektronikprodukter skulle hjälpa till att bromsa det snabbt växande elektroniksopberget.

20.02.20 | Information

Om Nordiska rådets sessioner

Plenarförsamlingen är Nordiska rådets högsta organ: den ordinarie sessionen hålls varje år vecka 44 i ordförandelandet och övriga sessioner hålls i samband med rådets utskottsmöten. Sessionerna är unika forum där de nordiska parlamentarikerna diskuterar nordiska frågor med de nordiska l...