Innehåll

26.06.20 | Nyhet

Nordiska rådet räknar med session i oktober

Nordiska rådets viktigaste politiska händelse under året, sessionen, kommer att arrangeras i Reykjavik i oktober. Beslutet kommer från rådets presidium, och föregås, pga av COVID19, av en lång period av osäkerhet. Dagens presidiemöte var digitalt, liksom alla de övriga möten som Nordisk...

23.06.20 | Nyhet

Norden skal tage afstand fra The Global Gag Rule

USA har i 2017 indført en regel, der omtales som The Global Gag Rule, som forbyder økonomisk støtte til internationale organisationer, der udfører eller henviser til abort. Det er et skridt tilbage for ligestillingen og et slag mod kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettighed...

18.05.20 | Deklaration

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

27.03.20 | Information

Här kan du följa hur arbetsmarknaden i de nordiska länderna påverkas av coronakrisen

Norden har drabbats av coronaviruset. Alla delar av samhället påverkas av åtgärderna för att minska smittspridningen - även arbetslivet.