168. Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Svar på fråga)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
168
Speaker role
Samarbejdsminister
Date

Jeg takker representanten for et godt spørsmål. Dette er en problematikk som har kommet bardust på oss alle. Ingen av oss var forberedt på de voldsomme og raske tiltakene vi var nødt til å forholde oss til. Som representanten vet, var pandemihåndteringen ivaretatt av nasjonale helsemyndigheter. Sånn måtte det nødvendigvis være.

Jeg er opptatt av at vi skal ta lærdom av erfaringene under pandemien. Vi opplevde fra regjeringshold at det var godt og tett samarbeid, ikke minst bilateralt mellom ministre underveis, men tiltak måtte tre i kraft raskt. Derfor var informasjonsstrømmen, en åpen informasjonsflyt, avgjørende.

Jeg tror vi alle skal ta selvkritikk på at når tiltak må implementeres raskt, er det desto viktigere at konsekvensutredningene er raskt ivaretatt. Dette kan vi lære av til neste gang. Jeg er særlig opptatt av at vi lytter til de lokale erfaringene fra særlig berørte grenseområder. Jeg kommer selv fra Svinesund-regionen og kjenner mange konkrete tilfeller hvor enkeltmennesker og enkeltbedrifter har blitt uforholdsmessig hardt berørt. Dette må vi lære av til neste gang, og jeg tror nettopp rutiner for konsekvensutredning av hurtigvirkende tiltak er en lavthengende frukt i så måte.