Innehåll

01.11.06 | Deklaration

Språkdeklarasjonen

Språkdeklarasjonen (Deklarasjon om nordisk språkpolitikk) definerer fokusområder som de nordiske landene er enige om å følge opp i sitt nasjonale språkpolitiske arbeide.

26.04.19 | Information

Tio insatsområden

Vi bidrar till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid. Se vilka områden Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning arbetar med för att utveckla framtidens kompetens.