Norden 0–30: Bidrag till projekt och organisationssamarbete

25.07.18 | Stödmöjlighet
Programmet Norden 0–30 stöder barn och ungas egna projekt och syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmet är inrättat av Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) och administreras av Nordisk kulturkontakt.

Information

Opportunity category
Bidrag
External organization
Nordisk kulturkontakt
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) stödjer barns och ungas egna projekt och organisering och har för detta ändamål inrättat programmet Norden 0–30, som administreras av Nordisk kulturkontakt.

Målet med stödprogrammet Norden 0–30 är att främja barns och ungas egen organisering, deras inflytande och delaktighet i kulturella, politiska eller sociala aktiviteter. Projektet ska bestå av ett samarbete mellan minst tre (3) nordiska länder. Utöver detta kan samarbete med Baltikum och Nordvästra Ryssland ingå i ansökan.

Under åren 2018 - 2020 är extramedel avsatta för projekt med Agenda 2030 fokus. Detta är ett resultat av samarbetet mellan Nordiska barn- och ungdomskommittén och Generation 2030.

Ansökningarna behandlas av Nordisk kulturkontakt tre gånger per år i samband med fastställda ansökningsdeadlines. Ansökningarna ska lämnas in via den elektroniska ansökningsportalen som är tillgänglig på Nordisk kulturkontakts webbplats. På webbplatsen finns också information om programmets bedömningskriterier, vem som kan få bidrag samt ansökningsanvisningar.

NORDBUK-stödprogram
Photographer
norden.org