Nordiskt-ryskt samarbetsprogram inom utbildning och forskning

26.06.19 | Stödmöjlighet
Det nordisk-ryska samarbetsprogrammet ger stöd till samarbete om högre utbildning och forskning mellan nordiska och ryska institutioner och organisationer. Programmet är baserat på gemensamma prioriteringar och finansiering mellan Nordiska ministerrådet och ryska utbildnings- och forskningsmyndigheter.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
tors, 2019/10/17 - 23:59
Ekonomisk ram
Totalt två miljoner norska kronor
Land
Åland
Färöarna
Danmark
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Ryssland

Det främsta målet med programmet är att stärka det nordisk-ryska samarbetet inom utbildning och forskning genom mobilitet bland lärare, personal och studenter, nätverksbyggande, gemensamma kurser och andra aktiviteter inriktade på ett hållbart och långsiktigt samarbete.

Programmet bygger på en avsiktsförklaring mellan Nordiska ministerrådet och det ryska ministeriet för utbildning och forskning

NordForsk administrerar programmet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

NordForsk anslår två miljoner norska kronor för det nordisk-ryska samarbetsprogrammet inom utbildning och forskning. Forskningsprojekt med samarbetspartner på Grönland uppmanas att ansöka om stöd från öronmärkt tilläggsfinansiering. Sista ansökningsdag är 17 oktober 2019.

Kontakt