Öppen ansökningsomgång för nätverk från Samnordisk skogsforskning och Forest Bioeconomy Network

07.04.20 | Stödmöjlighet
Samnordisk skogsforskning (SNS) och Forest Bioeconomy Network bjuder härmed in forskningsnätverk till en gemensam ansökningsomgång. Syftet med ansökningsomgången är att genom nätverksaktiviteter främja samarbete och stärka skogsforskning avseende bioekonomin i Norden. Sista ansökningsdag är 1 september 2022 kl. 24.00 (CET).

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
tors, 2022/09/01 - 23:59
Land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland