Öppen ansökningsomgång för nätverksaktiviteter från Nordisk kommitté för jordbruks- och livsmedelsforskning