Innehåll

27.11.19 | Nyhet

Nordiska och baltiska ministrar banar väg för 5G i regionen

Digitaliseringen av vår ekonomi och vårt samhälle går allt snabbare. Med sakernas internet ser vi en ny era av anslutningsmöjligheter där flera miljarder enheter utbyter data och digital intelligens i det dagliga livet. Den nordisk-baltiska regionen har som mål att leda implementeringen...

20.11.19 | Nyhet

5G-samarbetet har en stor potential som måste utnyttjas bättre

De nordiska statsministrarna vill påskynda utbyggnaden av 5G. En ny analys visar vad som behöver göras för att Norden ska nå målet om att vara bäst på att använda 5G-teknik. Det är dags att omsätta kunskapen i handling.

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning Reykjavik-deklarationen (reviderad 2016)

Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde. Det omfattande och djupgående nordiska samarbetet inom dessa områden är unikt. Det skall bevaras och utvecklas.

29.04.19 | Information

Framtidens kompetens

Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...