Nomineringsformulär för Nordiska rådets miljöpris 2020

I år delar Nordiska rådet ut sitt miljöpris för 26:e gången. Vinnaren får 350 000 danska kronor och alla kan föreslå kandidater. Temat för årets pris är biologisk mångfald.

Nordiska rådets miljöpris 2020 ska gå till ett nordiskt initiativ som säkrar en rikare natur för vår gemensamma framtid. Årets tema återspeglar och stöder FN:s hållbarhetsmål 14 och 15 om livet i havet och på land.

Fristen för att sända in förslag är 13 maj.

Förslagsställare:

Företag, organisation eller en person som föreslås:

Hur uppfyller initiativet kriterierna för priset med hänsyn till effekt, nyskapande, skalbarhet och potential samt relevans?

Ta hänsyn till kriterierna nedan i din motivering för nomineringen, som får vara högst en A4-sida. 

  1. Effekt: Hur bidrar initiativet till att säkra biologisk mångfald?
  2. Nyskapande: Hur skiljer sig initiativet från andra inom fältet?
  3. Skalbarhet och potential: Hur kan initiativet skalas vidare till andra länder och/eller branscher?
  4. Relevans: Vilket värde har initiativet för miljöarbetet i Norden?
Motiveringen för förslaget skall skickas som bilaga i PDF/Word/ODF-format.
Enbart en fil.
Begränsning 45 MB.
Tillåtna filtyper: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

Samtycke