Nyheter
  29.06.22 | Nyhet

  Skønhedsoperationer er det vilde vesten

  Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler de nordiske regeringer at stramme op på lovgivningen, så det udelukket er fagpersoner inden for sundhedsområdet, der må udføre skønhedsindgreb. Formålet er at skabe større patientsikkerhed.

  29.06.22 | Nyhet

  Den nordiska budgeten för 2023 är på plats

  Nordiska ministerrådets budget för 2023 godkändes av de nordiska samarbetsministrarna på tisdagen den 28 juni och har i dag behandlats av Nordiska rådets presidium. Resultatet är en budgetkompromiss där man öronmärker 22,5 miljoner danska kronor för olika initiativ.