03.12.20 | Nyhet

Ungas välbefinnande på den politiska dagordningen

De flesta unga trivs med sina liv, men andelen som vantrivs växer. Det ska de nordiska utbildningsministrarna nu sätta under lupp. Varför har det blivit så, och vad kan utbildningssektorn bidra med för att öka välbefinnandet bland unga människor?

03.12.20 | Nyhet

Gränshinderrådet: Bevilja undantag från skatteregler för gränspendlare

Gränshinderrådet uppmanar åter de nordiska finans- och skatteministrarna att bevilja undantag från gällande regler så att gränspendlare slipper betala skatt två länder. Många pendlare som bor i ett nordiskt land och jobbar i ett annat kan tvingas betala skatt i två länder på grund av he...