16.09.21 | Nyhet

Allt rörligare arbetsliv ger hopp för krympande regioner

Pandemin har drivit på människors rörlighet mellan stad och land, och ökat intresset för distansarbete och boende på landsbygden. De nordiska ministrarna med ansvar för regional utveckling vill fånga momentum. De inleder en analys av hur Norden kan understödja trenden för att skapa en h...

16.09.21 | Nyhet

Näringsministrar satsar på turismsamarbete och hållbar gruvnäring

De nordiska näringsministrarna satsar 20 miljoner danska kronor på nordiska samarbetsprojekt inom turism. Ministrarna fattade beslutet på ett digitalt möte torsdagen den 16 september. På mötet enades de också om att stärka samarbetet kring hållbar mineralutvinning och -produktion i Nord...