20.04.21 | Nyhet

Kvinnor mer aktiva i extremistiska miljöer än tidigare känt

15 procent av medlemmarna i våldsbejakande extremistiska miljöer är kvinnor. Det är betydligt fler än forskarna tidigare har känt till. Kvinnor har också aktiva roller i brottsliga handlingar. Det visar en ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet och gjord av Institutet för fram...

15.04.21 | Nyhet

Oro över nordisk e-legitimation

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden är oroade över hur Nobid-projektet framskrider. Ett ömsesidigt erkännande av nationella e-id-lösningar är beroende av att samtliga nordiska länder ser till att deras nationella e-legitimationer kan anslutas till de andra lände...