23.10.19 | Nyhet

Det står på viljen

Mangel på helthetlig løsninger for nordisk transportinfrastruktur svekker den nordiske mobilitet og næringslivets konkurranseevne og lønnsomhet. Det motarbeider også statsministrenes visjon om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det mener et samlet Nordisk...

21.10.19 | Nyhet

Nordiska rådets prisutdelning direktsänds från Stockholm 29 oktober

Den 29 oktober utdelas Nordiska rådets priser på Konserthuset Stockholm under en direktsänd prisgala som leds av programledare Jessika Gedin. Vinnarna får ta emot sina priser av Sveriges statsminister Stefan Löfven, miljöaktivist Noura Berrouba, författare Johannes Anyuru, skådespelare ...

28okt

Registering

Datum
28.10.2019
08:00 - 20:00
Typ
Annat