Handlinger tilknyttet webside

Sprog

Sprogfællesskabet er en af de ting, der binder det nordiske samarbejde sammen. Dansk, norsk og svensk er så nært beslægtede at man med en forholdsvis lille indsats kan lære at forstå alle sprogene hvis man behersker ét af dem.

Næsten 80 procent af Nordens indbyggere har dansk, norsk eller svensk som modersmål. Dette er naturligvis en fordel i mange sammenhænge, men det er vigtigt at huske at de nordiske lande rummer en sproglig mangfoldighed ved siden af de skandinaviske sprog.

Omkring 20 procent taler finsk, og dertil tales en lang række minoritetssprog.

Sprogfamilier

De fleste af Nordens sprog hører til tre sprogfamilier:

Til den nordgermanske "nordiske" gren af de indoeuropæiske sprog hører dansk, færøsk, islandsk, norsk og svensk. Sprogene er udviklet fra et fællesnordisk sprog, men over de seneste 1000 år har de fjernet sig fra hinanden. Det er dog stadig i høj grad muligt for dansk-, norsk- og svensktalende at forstå hinanden.

I den finsk-samiske gren af de finno-ugriske sprog er finsk det mest talte sprog i Norden. Men også andre sprog i denne familie tales i Norden. Forskellige samiske sprog tales i det nordlige Finland, Norge og Sverige. Karelsk tales i liten omfang i Finland, kvænsk i Norge og meänkieli eller "tornedalsfinsk" i Sverige.

Grønlandsk eller "Kalaallisut" er hører til inuit-grenen af de eskimo-aleutiske sprog og tales i Grønland. Sproget er i familie med en række sprog der tales i det nordlige Canada og Alaska.

Læs mere om sprog i Norden i bogen "Nordens sprog med rødder og fødder".

Sprog i de enkelte lande

Danmark

Dansk er officielt sprog. Tysk tales af et mindretal i Sønderjylland (Nordslesvig). Det tyske mindretals kulturelle og sproglige rettigheder er beskyttet gennem de såkaldte København-Bonn-erklæringer fra 1955. Erklæringerne beskytter tilsvarende det dansktalende mindretal i Sydslesvig.

Finland

Finlands nationalsprog er finsk og svensk.

Cirka seks procent har svensk som modersmål. De fleste svensktalende i Finland bor langs landets syd- og vestkyst.

I tre kommuner (Korsnäs, Närpes og Larsmo) er svensk det eneste officielle sprog. Samisk har officiel status i fire kommuner: Enontekiö, Inari, Utsjok og den nordlig del af Sodankylä.

Samerne, romaerne og andre grupper har ret til at bevare og udvikle deres sprog og kultur. Retten til at bruge tegnsprog er fastsat i den finske sproglov.

Island

Islandsk er et vestnordisk sprog, men har dertil ret mange ord af keltisk oprindelse.

Størstedelen af  det oldislandske ordforråd og bøjningssystem er blevet bevaret i det moderne sprog. Derfor er det forholdsvis let for nutidens islændinge at læse gamle tekster, i det mindste sagaerne.

Islændingene har længe været bevidste om hvor vigtigt det er at bevare og vedligeholde sproget, både fordi det har en særlig historie og giver tilgang til en meget speciel litteratur.

Islandsk sprogpolitik er karakteriseret ved at undgå de fleste udenlandske låneord, som for eksempel "computer" og "telefon". I stedet erstatter man dem med islandske ord, som "tölva" og "sími".

Det islandske sprognævn lægger vægt på at islandsk skal være det sprog som bruges på alle områder i det islandske samfund selvom engelsk bliver mere og mere dominerende i internationale sammenhænge.

Norge

Flere sprog har forskellige grader af officiel status: norsk (to sprogformer: bokmål og nynorsk), samisk (tre skriftsprog: nordsamisk, lulesamisk og sydsamisk), kvensk, romani, romanes og norsk tegnsprog.

Samisk er officielt sprog i kommunerne Kautokeino, Karasjok, Gáivuotna (Kåfjord), Nesseby, Porsanger, Tana, Tysfjord, and Snåsa.

Læs om norsk sprogpolitik i anbefalingen "Mål og meining" fra det norske kultur- og kirkeministerium.

Sverige

Ifølge den svenske sproglov er svensk hovedsprog og samfundets fælles sprog. Der findes seks oficielle mindretalssprog: finsk, meänkieli (tornedalsfinsk), samisk, jiddsch, romani chib og svensk tegnsprog.

Færøerne

Færøsk er det primære sprog. Ifølge hjemmestyreloven skal der undervises omhyggeligt i dansk, og dansk skal kunne anvendes i offentlige forhold.

Grønland

Grønlandsk er det officielle sprog. Grønlands selvstyrelov fra 2009 stiller ikke krav om undervisning i dansk eller at dansk skal kunne bruges i offentlige forhold. Grønlands Selvstyre tilbyder officiel information på dansk.

Åland

Ifølge Ålands selvstyrelov er det landskabet Åland svensksproget. Finske borgere har ret til at bruge finsk på egne vegne ved domstole og over for andre myndigheder.

Andre sprog i Norden

Ved siden af de talte sprog bruges nationale varianter af tegnsprog. Det islandske tegnsprog er afledt af det danske, mens finsk tegnsprog er udviklet på baggrund af den svenske variant.

Sidst men ikke mindst tales en lang række indvandrersprog i de fleste nordiske lande.

De nordiske sprog uden for Norden

Dansk tales af et mindretal i den tyske delstat Schleswig-Holstein hvor sproget har status af minoritetssprog.

Finsk tales i den nordvestrussiske Karelske Republik. Omkring 2 procent af befolkningen er finner, og republikkens officielle netsted tilbyder information på finsk.

De nordiske sprog anvendes i forskellig grad som udvandrersprog i nord- og sydamerika. Sprogene har her ingen officiel status, og det er svært at vurdere hvor meget de bliver brugt i praksis.

Det nordiske sprog norn blev i middelalderen talt både i det nordskotske Caithness og på øgrupperne Orkney og Shetland. Sproget, der var nært beslægtet med færøsk, er kun sparsomt overleveret. Det uddøde omkring år 1800, men ord og vendinger er findes endnu i flere nordskotske dialekter.

Dansk, finsk og svensk er officielle sprog i Den Europæiske Union.

De nordiske sprog i det nordiske samarbejde

I det officielle nordiske samarbejde bruges dansk, norsk og svensk som arbejdssprog. Ved møder i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd tolkes der ved behov mellem finsk, islandsk og skandinavisk; men ikke mellem de skandinaviske sprog.

De nordiske lande har indgået flere aftaler om nordisk sprogsamarbejde.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-mail: