Big Picture Red Yellow
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Nordisk samarbejde på sommerens politiske festivaler Igen i år sætter Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd en nordisk dagsorden på de politiske festivaler rundt om i sommerlandene. Flere af debatterne... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nordisk-samarbejde-paa-sommerens-politiske-festivaler http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/arrangementer/nordisk-raads-session/temasessionen-2017/mf170404-eo1i0108.jpg
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Hvordan skaper vi bærekraftige løsninger for folkehelsen? Den kommende Nordiske folkesundhedskonference 2017 handler om folkehelse i et velferdssamfunn i forandring – hvordan skaper vi bærekraftige løsninger? http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/hvordan-skaper-vi-baerekraftige-loesninger-for-folkehelsen http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/steder/island/fitness-i-reykjavik
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Ministre ønsker en plan for nordisk turismesamarbejde De nordiske erhvervsministre vil udvide samarbejdet om turisme. Ved et møde i Bergen i Norge den 16. maj besluttede ministrene at udarbejde... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/ministre-oensker-en-plan-for-nordisk-turismesamarbejde http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/arrangementer/ministerraadsmoeder/naeringsministrar-i-bergen
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder More parallel, please! - Ny nordisk rapport om parallelsproglighed Lokale sprog og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter, og universiteterne bør have en sprogpolitik, så sprogene gensidigt... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/more-parallel-please-ny-nordisk-rapport-om-parallelsproglighed http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/tema/forskning-og-uddannelse/islands-universitet
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Børnehaven og skolen kan bidrage til at modvirke voldelig ekstremisme Demokrati og inklusion var i fokus da de nordiske uddannelsesministre mødtes i Oslo i dag. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke vidensgrundlaget... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/boernehaven-og-skolen-kan-bidrage-til-at-modvirke-voldelig-ekstremisme http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/arrangementer/ministerraadsmoeder/mr-u-moede-i-oslo

Department


Title

Test text

    /