Handlinger tilknyttet webside

Om Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. I praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre og til Nordisk Samarbejdskomité som tager sig af den løbende koordinering af det officielle, politiske nordiske samarbejde.

Nordisk Ministerråd, som blev grundlagt i 1971, er - på trods af navnet - egentlig ikke ét men flere ministerråd. De nordiske fagministre mødes i Ministerrådet et par gange om året. Der findes i øjeblikket 10 sammensætninger af fagministerråd samt samarbejdsministrenes ministerråd. Beslutninger de nordiske ministerråd skal være vedtaget enstemmigt.

Formandskabet for Nordisk Ministerråd varer ét år ad gangen og roterer mellem de nordiske lande. Det land som har formandskabet i Nordisk Ministerråd udformer et program som er vejledende for det nordiske samarbejde i løbet af året.

Der bliver forberedt og fulgt op på sager af de forskellige embedsmandskomitéer som består af nationale embedsmænd.

De nordiske statsministre holder årlige møder og mødes desuden i andre sammenhænge som eksempelvis EU's topmøder. Også de nordiske udenrigs- og forsvarsministre mødes regelmæssigt uden for Nordisk Ministerråds regi.

Kontakt

Helle Engslund Karup
E-mail: