Tehdyt toimenpiteet

Lukuja ja tilastoja

Faktaa ja tilastoja Pohjoismaista

Valokuvaaja
norden.org/Mette Højberg

Pohjola tilastoina 2017

Kirjaseen on poimittu tilastotietoa Pohjolasta ja eri Pohjoismaista.

  Pohjoismainen indikaattoriportaali

  OECD:n maksuttomassa Nordic iLibraryssa on useita pohjoismaisia indikaattoreita.
   

  Pohjoismainen tilastopankki

  Pohjoismainen tilastopankki on ilmainen tietokanta, joka mahdollistaa muun muassa Pohjoismaiden väliset vertailut useiden eri muuttujien perusteella ja ajallisesti.

  Pohjoismaiset kestävän kehityksen indikaattorit

  Pohjoismaiset kestävän kehityksen indikaattorit kuvaavat pitkän aikavälin kehitystä seuraavilla painopistealueilla: pohjoismainen hyvinvointimalli, elinvoimaiset ekosysteemit, muuttunut ilmasto, maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö sekä koulutus, tutkimus ja innovaatiot. Sivustosta pääsee myös maksutta Nordic Statistics -tietokantaan, josta voi ladata tietoja ja luoda grafiikkoja omia analyyseja varten.

  Pohjoismaiset tasa-arvoindikaattorit

  Tilastotietoa naisten ja miesten tasa-arvosta Pohjoismaissa. Sivustosta pääsee myös maksutta Nordic Statistics -tietokantaan, josta voi ladata tietoja ja luoda grafiikkoja omia analyyseja varten.

  Kansalliset tilastotoimistot ja -keskukset

  Kansalliset tilastotoimistot ja -keskukset ovat hyviä tietolähteitä niille, jotka kaipaavat tarkempia maa- ja aluekohtaisia tietoja.

  Tanska: Danmarks Statistik

  Suomi: Tilastokeskus

  Färsaaret: Hagstova Føroya

  Grönlanti: Grønlands Statistik

  Islanti: Hagstofa Íslands

  Norja: Statistisk sentralbyrå

  Ruotsi: Statistiska centralbyrån / Tilastollinen keskustoimisto

  Ahvenanmaa: Ålands statistik- och utredningsbyrå / Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimisto

  Ota yhteyttä.

  Ulla Agerskov
  Sähköposti: