03.12.20 | News

Well-being of young people on the political agenda

Most young people are happy with their lives, but the proportion of those who are unhappy is increasing. The Nordic ministers for education want to investigate this. Why is this happening? How can the education sector help to improve well-being among young people?

03.12.20 | News

Gränshinderrådet: Bevilja undantag från skatteregler för gränspendlare

Gränshinderrådet uppmanar åter de nordiska finans- och skatteministrarna att bevilja undantag från gällande regler så att gränspendlare slipper betala skatt två länder. Många pendlare som bor i ett nordiskt land och jobbar i ett annat kan tvingas betala skatt i två länder på grund av he...