23.01.19 | News

Call for a Nordic ethics committee for clinical trials

The Nordic Region should set up a single ethics committee for clinical trials of medicines, according to the Committee for Knowledge and Culture in the Nordic Region, which is calling on the national governments to implement its proposal.

23.01.19 | News

Fokus på jämställdhet när Sverige leder Nordiska rådet

De nordiska länderna hör till världens mest jämställda men fortfarande är löneskillnader, ojämlika maktförhållanden och utanförskap problem i alla delar av regionen. ​​​​​​​Nordiska rådets årliga temasession i april ska behandla jämställdhet i arbetslivet. Temat är direkt kopplat till ...