04.03.21 | News

LGBTI civil society addresses challenges

“I think many people suppose that we’re at the finish line here in the Nordic countries – that the fight for queer rights is virtually over, and that LGBTI people can now live safely, openly and equally. Sometimes it’s almost as if I feel that way myself – for example, during Pride, whe...

03.03.21 | News

Corona ger Gränshinderrådet extra jobb också under 2021

De som bor och pendlar i de nordiska gränsregionerna måste få en försäkran av politikerna att länderna i framtida kriser inte stänger sina gränser. Folk måste kunna våga lita på att de kan ta ett jobb på andra sidan gränsen, säger nordiska Gränshinderrådets ordförande Kimmo Sasi.