News
  29.06.22 | News

  Cosmetic surgery sector is like the wild west

  The Committee for Welfare in the Nordic Region recommends that the Nordic governments tighten up their legislation so that only professionals in the health sector are allowed to perform cosmetic procedures. The aim is to improve patient safety.

  29.06.22 | News

  Den nordiska budgeten för 2023 är på plats

  Nordiska ministerrådets budget för 2023 godkändes av de nordiska samarbetsministrarna på tisdagen den 28 juni och har i dag behandlats av Nordiska rådets presidium. Resultatet är en budgetkompromiss där man öronmärker 22,5 miljoner danska kronor för olika initiativ.