News
  25.01.22 | News

  Nordiska rådet trycker på för ökat civilt krissamarbete

  Nordiska rådets presidium vill att regeringarna i Norden följer upp rekommendationerna i den så kallade Enestam-rapporten, som innehåller en rad förslag till ökat nordiskt samarbete inom civil krisberedskap.

  25.01.22 | News

  Gender equality is lagging behind online

  If you’re a female politician, it’s more likely than not that you’ve been subjected to online threats or harassment. This affects freedom of speech and gender equality in digital online debates. The Nordic Council Welfare Committee therefore recommends that the Nordic Council of Minist...