339. Britt Lundberg (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
339
Speaker role
Midtergruppen
Date

Fru president! Vi är inte ute efter en person som ska sitta bakom ett skrivbord med en telefon och vänta på att någon kommer in på ett kontor och kanske delar ut en pamflett eller att på annat sätt passivt arbeta i Bryssel. För att man ska kunna koordinera behövs det någon som gör det här koordinationsarbetet. Det talas ofta om att det behöver koordineras. Våra utskott som hanterar EU-frågor behöver koordineras. Våra politiker som arbetar i Bryssel behöver koordineras, få hint om när det är viktiga frågor som vi gemensamt nordiskt borde driva. Det är det här det handlar om, ett aktivt, modernt sätt att arbeta och det är inget överstatligt organ vi är ute efter eller någon som ska ha mandat att överstatligt göra någonting, utan att föra samman, visa på i vilka frågor vi får ett nordiskt mervärde. Det är den uppgiften vi är ute efter.