Medlemsförslag om ett Brysselkontor för Nordiska rådet

12.10.15 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1667/presidiet
Status
Debat og beslutning
Forslagsdato
Forslagsstillende partigruppe
Udvalg

Dokumentation

    Forslag
    Betænkning
    Debat
    Beslutning