Bente Stein Mathisen (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
73
Talerrolle
Konservativa gruppen
Dato

Dette forslaget synes vi er veldig bra, og den konservative gruppen vil støtte forslaget. I alle de nordiske land har vi en utfordring med et økende problem med psykiske helseutfordringer, og det er altså en av de største årsakene til at folk blir sykmeldte i arbeidslivet. Det er utrolig viktig å undersøke hvilke faktorer som bidrar til en slik uheldig utvikling, men det kan også være andre faktorer enn det som gjelder arbeidsplassen, som er årsaken her. Derfor er det viktig at det er en bred undersøkelse, slik at man ser det i et videre folkehelseperspektiv. Vi synes dette er utrolig viktig. Her kan vi virkelig dele erfaringer og lære av hverandre. Dette er et bra forslag.