Medlemsförslag om förebyggande av utbrändhet i arbetslivet

17.10.17 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1747/välfärd
Status
Sagen er afsluttet
Forslagsdato
Forslagsstillende partigruppe
Sag-emneord

Dokumentation

Beslutning