Christian Juhl (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
72
Speaker role
Nordisk grön vänster
Date

Tak for det. 35.000 mennesker sygemeldes hver morgen i Danmark på grund af stress og udbrændthed – 35.000 borgere, som kunne have udført deres arbejde, hvis ikke belastningen var blevet for hård. Nogle gange tager det måneder at komme ovenpå igen og tilbage på arbejdet og i enkelte tilfælde længere tid.

Jeg tror, at I alle har mødt mennesker, som har været udbrændt eller er blevet syge af stress. Det er store udfordringer og en høj pris, som bliver betalt: produktionstab for virksomheder, udgifter til sygeløn, udgifter til behandling og tab af livskvalitet for det enkelte menneske, men også for den familie, det går ud over – for mange, der bliver udbrændt, er heller ikke i stand til at udføre deres opgaver hjemme i familien.

Stress stod for halvdelen af alle mistede arbejdsdage på EU’s arbejdspladser i 2014. Da jeg så det tal, troede jeg, det var en fejl i statistikken i Bruxelles, men det er rigtigt, at halvdelen af alle sygedage har en årsag, der hedder stress. Psykisk arbejdsmiljø og fysisk arbejdsmiljø skal ligestilles.

Vi har i Danmark ladet os inspirere af Sverige, der har lavet god lovgivning, hvor psykisk arbejdsmiljø deles op i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø. Det handler både om den måde, vi er på over for hinanden på arbejdspladsen, men også om den måde, som arbejdsgiveren og de ansatte organiserer dagligdagen på.

Vi anbefaler, at vi beder Ministerrådet om at igangsætte en udredning eller en arbejdsgruppe for at kortlægge årsager, handlemuligheder og myndighedernes indsats i de nordiske lande, så vi bedre kan forebygge udbrændthed i arbejdslivet og forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. Vi er sikre på, at vi med det her forslag kan skabe god nordisk merværdi for både mennesker og virksomheder i alle vores lande. For forebyggelse betaler sig, og forebyggelse, der bygger på vores fælles erfaringer, betaler sig i høj grad.

Så vi vil anbefale jer at støtte forslaget, så vi kan komme i gang med at få alle disse mange, mange tusinde mennesker på arbejde hver dag, uden at de bliver ødelagt og får skader på helbredet.