294. Kjell-Arne Ottosson (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
294
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Date

Herr president! Utskottet för kunskap och kultur har behandlat Nordisk frihets medlemsförslag om att rekommendera regeringarna i Norge och Sverige att verka för att osteopatyrket blir ett reglerat legitimationsyrke.

Osteopatyrket är ett reglerat legitimationsyrke i nio europeiska länder, däribland Danmark, Island och Finland. I de länder där osteopatin är en integrerad del av hälso- och sjukvården finns det bättre förutsättningar för att bedriva forskning inom området. Det är även enklare för osteopater att samarbeta med andra vårdgivare över professionsgränserna och därmed säkerställa en hög akademisk nivå.

Att legitimera yrket i Norge och Sverige skulle i första hand innebära en större patientsäkerhet och allmän tillgänglighet till osteopatisk vård. För den enskilde osteopaten skulle en legitimation innebära en mer rättvis arbetsmarknad och ett tydligare ramverk att förhålla sig till i sin yrkesroll. Det skulle dessutom bli lättare att arbeta i ett annat nordiskt land.

Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg, som erbjuder en fyraårig utbildning till osteopat, arbetar aktivt för att yrket ska bli legitimerat även i Sverige och har kontakter med Socialstyrelsen i ärendet. Även i Norge pågår ett arbete för att göra yrket legitimerat. Det finns därmed, herr president, anledning för Nordiska rådet att pressa på och rekommendera regeringarna i Norge och Sverige att göra yrket till ett reglerat legitimationsyrke i likhet med till exempel kiropraktor och naprapat.

Avslutningsvis ställer sig utskottet för kunskap och kultur bakom förslaget att osteopat ska bli ett reglerat legitimationsyrke i Norge och Sverige precis som det redan är i Danmark, Finland och Island.