Medlemsforslag om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater

13.03.19 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1808/kultur
Status
Meddelser
Forslagsdato
Forslagsstillende partigruppe

Dokumentation

    Forslag
    Betænkning
    Debat
    Beslutning