Medlemsforslag om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater

13.03.19 | Sag

Information

Sagsnummer
A 1808/kultur
Status
Forslag under behandling
Forslagsdato
Forslagsstillende partigruppe

Dokumentation

Forslag
There is no content for this status.
There is no content for this status.
There is no content for this status.