Christian Juhl (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
372
Speaker role
Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Dato

Tak. Jeg vil gerne kommentere og stille spørgsmål om to af forslagene. Det ene handler om Bruxelleskontoret. Der er jo flere ønsker om kontorer, og jeg kan se, at Den Konservative Gruppe gerne vil have et andet kontor placeret i Baltikum, og danskerne har foreslået, at vi laver et Nordens Hus i Flensborg. Det bliver mange huse, og vi skal jo have dem finansieret. Og jeg var i den besynderlige situation, at jeg måtte mane til besindighed, da vi i Oslo diskuterede det i præsidiet. For der skal også være penge til det. Hvordan finansierer man sådan nogle ting? Ville det ikke være billigere at invitere et par kommissærer og nogle parlamentarikere til vores sessioner i stedet for, så vi kunne udveksle erfaringer? Det er det ene.

Det andet er om det rigtig gode forslag, jeg stillede, nr. 1651, om menneskehandel. Jeg synes, det er et bragende godt forslag, og som udgangspunkt er Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe enige i at fortsætte det arbejde, der har været de sidste 5, 6, 7, 8 år bl.a. på initiativ af et vore tidligere medlemmer i Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe, Line Barfod. Hun var rigtig glad, da hun hørte, at vi for det første fortsætter, og at der for det andet nu kommer et fortsættelsesforslag. Så jeg skulle hilse og sige tak for, at I tager initiativet. Vi er helt med på og vil udvikle det forslag.