342. Michael Tetzschner (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
342
Speaker role
Den Konservative Gruppe, Præsidiets talsperson
Dato

Jeg må bare konstatere at vi har forskjellige syn på hvordan man innhenter informasjon. Den kan nå i vår tidsalder innhentes veldig lett ved å bruke de offentlige digitale kildene, ved å oppsøke dem direkte, uten å gå veien om en tjenestemann i Brussel.