344. Michael Tetzschner (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
344
Speaker role
Den Konservative Gruppe, Præsidiets talsperson
Dato

Replikanten viser til at man ikke har hatt gjennomslag på politisk nivå fordi det ikke var tid eller interesse. Det er et helt annet problem enn det som kan avhjelpes ved å ansette en person på et kontor for å grave frem informasjon som allikevel er like godt tilgjengelig hvis man har en pc som er operativ.