Big Picture Blue Yellow
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordiskt samarbete behövs för en hållbar utveckling Omställningen till en hållbar utveckling innebär en snabb och radikal förändring av våra nordiska samhällen. Det sade Anne Berner, Finlands... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordiskt-samarbete-behoevs-foer-en-haallbar-utveckling http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/others/suomiareena
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Föreslår gemensamt nordiskt e-ID Nordiska rådets utskott för välfärd går i dag in för gemensamt e-ID i Norden. — E-ID är en nyckel till banktjänster, arbete, studier... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/foereslaar-gemensamt-nordiskt-e-id http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/session-2015/mf151028-mfdx7547.jpg
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordiska rådet: Bygg ut nätet av energistationer för nollutsläppsbilism Bygg ut nätet av energistationerna för laddning och tankning av nollutsläppsfordon längs huvudvägarna som förbinder de nordiska länderna.... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordiska-raadet-bygg-ut-naetet-av-energistationer-foer-nollutslaeppsbilism http://www.norden.org/en/news-and-events/images/haallbarhetsutskottet-i-helsingborg-2017
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordiska rådet: upphäv geoblockering på nordiska tv-program Förslaget att avskaffa geoblockering av digitala tv-tjänster mellan de nordiska länderna diskuterades när Nordiska rådets utskott för kunskap... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordiska-raadet-upphaev-geoblockering-paa-nordiska-tv-program http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-meetings/nordiska-raadets-utskott-foer-kunskap-och-kultur
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordiskt utskott vill storsatsa på transportsamarbete En dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo, en järnväg på Nordkalotten mellan Finland och Norge och ett nytt nordiskt ministerråd... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordiskt-utskott-vill-storsatsa-paa-transportsamarbete http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-meetings/utskottet-foer-tillvaext-och-utveckling

Department


Title

Test text

    /