Big Picture Midnight Pink
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Rätt jobbåtgärder sänker flyktingnotan Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden är ingen quick fix för att integrera nyanlända i Norden. Efter att ha jobbat några år riskerar framförallt... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/raett-jobbaatgaerder-saenker-flyktingnotan http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/danmark/laerer-med-elever-ved-computer
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nominerade till Nordiska rådets musikpris 2017 Följande artister tävlar om att vinna Nordiska rådets musikpris 2017. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nominerade-till-nordiska-raadets-musikpris-2017 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/musikpriset/musikpriset-2017/stor-banner-de-nominerade-till-nordiska-raadets-musikpris-2017
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Norden och Baltikum ska samarbeta kring digitalisering – Norden i omställning och Norden i Europa är två huvudteman i det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ett närmare regionalt... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/norden-och-baltikum-ska-samarbeta-kring-digitalisering http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/ministrar/nordiske-og-baltiske-ministre
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Fortsatt nordiskt stöd till medieutveckling för de ryskspråkiga i Baltikum Största delen av den ryskspråkiga befolkningen i Estland, Lettland och Litauen är helt beroende av nyheter och aktualiteter från de statligt... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/fortsatt-nordiskt-stoed-till-medieutveckling-foer-de-ryskspraakiga-i-baltikum-1 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/oevriga/raadhuset-i-paernu-estland
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Hur mäts kostnaden för flyktingintegration? Också under tider av högkonjunktur är det svårt för personer med icke-västerländsk bakgrund att integreras på den nordiska arbetsmarknaden.... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/hur-maets-kostnaden-foer-flyktingintegration http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/danmark/indbyggere-paa-noerrebro

Department


Title

Test text

    /