Publikationer som kommit ut nyligen

Mushrooms traded as food. Vol II sec 2
Nordic risk assessments and background on edible mushrooms, suitable for commercial marketing and background lists for industry, trade and food inspection. Risk assessments of mushrooms on the four guidance lists.
2014-07-10
A common Nordic end-user market
Consequences of the EED
2014-07-09
Working environment and productivity
A register-based analysis of Nordic enterprises
2014-07-02
Bullerdämpning av externt industribuller från livsmedelsindustri och hamnar
Best Available Technique (BAT)
2014-07-01
Hvor parallelt
Om parallellspråkighet på Nordens universitet
2014-06-30
Behöver den nordiska modellen förändras?
- Huvuddragen från forskningsrapporten The Nordic model- challenged but capable of reform
2014-06-30