Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Gränshinderrådet och Öresundsområdet föredöme för Europa EU-kommissionen använder Öresundsregionen som ett inspirerande exempel på hur länder kan samarbeta för att skapa tillväxt i ett gränsområde.... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/graenshinderraadet-och-oeresundsomraadet-foeredoeme-foer-europa http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/richimage.2018-01-16.9207098300
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Ansök om stöd till projekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland Nordiska ministerrådet stöder samarbetsprojekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland med ett totalt belopp av 13 miljoner danska kronor.... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ansoek-om-stoed-till-projekt-i-oestersjoeregionen-och-nordvaestra-ryssland http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/oevriga/richimage.2017-12-21.1575033177
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordic Matters slutter med stil En storstilet ABBA SuperTroupers musikalsk rejse med den legendariske svenske popgruppe afslutter dette års nordiske festival Nordic Matters... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordic-matters-slutter-med-stil http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/the-great-nordic-feast-paa-southbank-centre-i-london
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordisk finansiering av uppstartsföretag ska utredas De nordiska länderna har kommit överens om att utreda tillgången på riskkapital för företag i uppstartsfasen. Utredningen är ett led i... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordisk-finansiering-av-uppstartsfoeretag-ska-utredas http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/dagfinn-hoeybraaten-og-idar-kreutzer
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Livsmedel – elefanten i rummet på COP23? Att föra in livsmedel i klimatdebatten är en dubbel vinst för människans och planetens hälsa. Ökad öppenhet om livsmedelssystemens utmaningar... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/livsmedel-2013-elefanten-i-rummet-paa-cop23 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/cop/nordic-food-day-at-cop23

Department


Title

Test text

    /

    Fler nyheter