Dokumentåtgärder

Finsk förkämpe vinner Nordiska rådets miljöpris

Nordens förnämsta miljöpris på 350 000 danska kronor går i år till Olli Manninen från Finland. Priset ges för hans insats för Nordens skogar och hans mobilisering av miljögräsrötter i flera nordiska länder. Både Danmark och Finland hade nominerat Manninen till priset.

22.05.2012

Den finske fältbiologen Olli Manninen är årets mottagare av Nordiska rådets miljöpris.

Den 22 maj är FN:s dag för biologisk mångfald. Många arter och landområden hotas av utrotning, trots internationella avtal och åtgärder för att värna om naturen. Lyckligtvis finns det en uppsjö av eldsjälar världen över, som gör en insats för att uppmärksamma problemet.

Nordiska rådet och de nordiska ländernas miljöministrar har nu valt att hedra en av dessa eldsjälar, nämligen den finske fältbiologen Olli Manninen, som är årets mottagare av Nordiska rådets miljöpris.

Manninen är aktiv i såväl Finland, Norge som Sverige, han har arbetat för i stort sett alla Nordens miljöorganisationer och bland annat upprättat webbportalen nordicforests.org.  

Han fick meddelandet om priset i en skog i Värmland, där han var i full gång med det arbete för att kartlägga och dokumentera behoven av fridlysning i de nordiska skogarna, som han nu belönas för.

- Nordiska rådets miljöpris går inte bara till mig, utan till alla dem som brinner för att bevara de nordiska skogarna. Den frivilliga insatsen är så viktig, också när det gäller att påverka politikerna till att göra en större insats för vår natur. Priset kommer att bidra till att säkerställa vårt arbete framöver, säger Olli Manninen, som inte minst är känd för att mobilisera och utbilda andra fältbiologer och miljöaktivister.

Bedömningskommittén fäste sig speciellt vid Manninens arbete för att konkretisera miljöpolitiska mål. I motiveringen heter det bland annat:

”Olli Manninen har genom sin insats som kartläggare och nätverksbyggare varit en central person bakom fridlysningen av tiotusentals hektar skog i Finland, Sverige och Norge. Han har utvecklat ett unikt system för kartläggning av rödlistade arter och varit drivkraften bakom kampanjer, som har ökat allmänhetens kunskap om skogarnas biologiska mångfald”.

Bara i Finland har Manninen varit drivkraft i fridlysningen av över 100 000 hektar skog och han har även medverkat till att samla in över 100 000 underskrifter från sina finska landsmän för att uppmana politikerna till att uppgradera fridlysningsinsatsen.

Priset utdelas den 30 oktober i Helsingfors i samband med Nordiska rådets årliga toppmöte.

Bakgrundsinformation om priset

Priset på 350 000 danska kronor går i år till ett nordiskt företag, en organisation eller en enskild person, som har arbetat för att stärka biologisk mångfald i sitt eget lokalområde eller internationellt.

De nordiska miljöministrarna utser vinnaren av Nordiska rådets miljöpris genom en bedömningskommitté. Temat för priset varierar från år till år. I år är det biodiversitet och vinnaren offentliggörs på FN:s internationella dag för biologisk mångfald.

Nordiska rådets miljöpris är ett av fyra priser som utdelas av de nordiska länderna för framstående prestationer inom konst och miljö. Priset utdelas den 31 oktober på Nordiska rådets årliga toppmöte, som i år hålls i Helsingfors.

Kontakter

Olli Manninen +46 70 5412 540 Leo Stranius Finlands naturförbund +358 40 754 7371 Risto Sulkava Finlands naturskyddsförbund +358 50 560 2113