Dokumentåtgärder

Kartor över Norden

Länksamling med kartor över de nordiska länderna, som kan användas gratis.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

NORDEN: Du kan välja att få kartorna visade enligt färdiga kategorier. Kartorna kan användas fritt med tydlig källhänvisning, det vill säga både med Nordregios logotyp och hemsida:

FINLAND: Kartjänst där det också går att söka på finskspråkiga adresser:

NORGE: Karta över Norge. Begränsad användarrättighet. Du kan läsa om de villkor som gäller för användning av karttjänsten på:

Karttjänster:

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910