Publikationer som kommit ut nyligen

Nordic checklist food contact materials
Declaration of compliance and supporting documentation
2015
Environmental compensation
Key conditions for increased and cost effective application
2015
Operations of the Nordic Council of Ministers
Annual Report 2014
2015
Nordisk Ministerråds samlede virksomhed
Årsrapport 2014
2015
Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga
En beskrivning av trygghetssystemen
2015
Välkommen till Nordiska ministerrådet
En minihandbok om arbete och arbetsformer i Nordiska ministerrådet
2015