Dokumentåtgärder

Nordens historia

Nordens historia från vikingatiden till nutiden.
Norden – en europeisk region från vikingatid till idag
Med kristnandet på 1000-talet blev Norden en europeisk region och de tre kungarikena, Danmark, Norge och Sverige, som tillsammans omfattade det vi idag kallar Norden, kom till.
Medeltiden: tre riken och en union (ca 1050-1500)
Genom handeln integrerades Norden alltmer i Europa och samhället blev mer likt det kontinentaleuropeiska. Under senmedeltiden var hela Norden politiskt förenat i den lösa Kalmarunionen.
Tidigmodern tid: två nordiska stater (ca 1500-1800)
Kalmarunionen föll sönder och de två nya staterna, Danmark-Norge och Sverige, gjorde sitt bästa för att krossa varandra i ständiga krig och bli Nordens stormakt. I längden måste de dock båda acceptera rollen som europeiska småstater.
Industrialisering, demokratisering och nationalisering, ca 1810-1920
Befolkningsökning och industrialisering förändrade Europa och Norden under 1800-talet. Nya samhällsgrupper drev det politiska systemet i riktning mot demokrati. Storpolitik och nationalism skapade förutsättningar för Norges, Finlands och Islands självständighet.
Fem välfärdsstater i en global värld (ca 1920 till idag)
Statligt garanterad välfärd blev ledstjärnan för politiken i det högindustrialiserade Norden under 1900-talet. Under världskrigen och det kalla kriget tvingades de fem små staterna till besvärliga balansakter men har bevarat sin självständighet och utvecklat sina fredliga demokratier. Idag ställs de inför nya utmaningar i en alltmer globaliserad värld.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-post: