Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet vill fördjupa kris- och försvarssamarbetet De nordiska länderna bör stärka sitt försvarssamarbete och se över möjligheterna att fördjupa samarbetet kring totalförsvar, beredskap... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-vill-foerdjupa-kris-och-foersvarssamarbetet http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/nordiska-raadets-session-2017/mf171102-eo1i2205.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet ger ut handbok för klimatsmarta parlamentariker Nordiska rådet har gett ut en ny handbok för parlamentariker: ”Clever climate legislation”. Handboken förbereder parlamentariker runt... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-ger-ut-handbok-foer-klimatsmarta-parlamentariker-1 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/2008/riksdagen
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet: Digitala tv-kanaler ska kunna ses i hela Norden Alla nordiska medborgare ska ha tillgång till varandras digitala tv-kanaler. Därför har Nordiska rådet nu antagit ett förslag om att undersöka... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-digitala-tv-kanaler-ska-kunna-ses-i-hela-norden http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/nordiska-raadets-session-2017/johanna-karimaeki
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Inget beslut om Färöarnas ställning Färöarnas ansökan om att få bli fullvärdig medlem i Nordiska rådet bordlades under sessionen i Helsingfors. Debatten under sessionen präglades... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/inget-beslut-om-faeroearnas-staellning http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/session-2014/jj17409.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordisk fredsförmedling bygger på jämlikhet Tron på rättvisa och jämlika samhällen är grunden för framgångsrik fredsförmedling. Det var budskapet från tidigare fredspristagaren... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordisk-fredsfoermedling-bygger-paa-jaemlikhet http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/nordiska-raadets-session-2017/mf171102-mfdx3463.jpg

Department


Title

Test text

    /