Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter14 nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2016De nationella medlemmarna i bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris har nominerat följande 14 verk till Nordiska rådets litteraturpris 2016http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/14-nominerade-till-nordiska-raadets-litteraturpris-2016http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/litteraturpriset/litteraturpriset-2016/litteraturpris-2016-1
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter13 nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2016De nationella medlemmarna i bedömningskommittén har nominerat följande 13 verk till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2016.http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/13-nominerade-till-nordiska-raadets-barn-och-ungdomslitteraturpris-2016http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/barn-och-ungdomslitteraturpriset/barn-och-ungdomslitteraturpriset-2016/grafisk-materiale/de-nominerede-til-boerne-og-ungdomslitteraturprisen-2016-1-sv
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter12 nominerade till Nordiska rådets musikpris 2016De nationella medlemmarna i bedömningskommittén har nominerat dessa 12 verk till Nordiska rådets musikpris 2016.http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/12-nominerade-till-nordiska-raadets-musikpris-2016http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/musikpriset/musikpriset-2016/stor-bannere-musikpris-2016
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNominerade till Nordiska rådets filmpris 2016De nationella jurymedlemmarna har nominerat följande fem filmer till Nordiska rådets filmpris:http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nominerade-till-nordiska-raadets-filmpris-2016http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/filmpriset/filmpriset-2016/nominerade-till-filmpriset-2016-sharable-foer-webb-facebook-och-twitter
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNio initiativ nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2016Bedömningskommittén har nominerat nio kandidater till årets pris utifrån de förslag som lämnades in av befolkningen i de nordiska länderna.http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nio-initiativ-nominerade-till-nordiska-raadets-miljoepris-2016http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/natur-och-miljoepriset/miljoepriset-2016/de-nominerede-til-nordisk-raads-miljoepris-2016
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterAckrediteringen till Nordiska rådets session i Köpenhamn öppenAckrediteringen för journalister till Nordiska rådets 68:e session i Köpenhamn den 1-3 november 2016 har öppnat. Sessionen är årets största...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ackrediteringen-till-nordiska-raadets-session-i-koepenhamn-oeppenhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/danmark/nordiska-flaggor-paa-christiansborg

Department


Title

Test text

/