Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordic Council: The IMO must set the shipping sector on a low-emission path Lars Tysklind, chair of the Nordic Council Committee for a Sustainable Nordic Region, stresses that the world needs an ambitious deal to take... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordic-council-the-imo-must-set-the-shipping-sector-on-a-low-emission-path http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/nordiska-raadets-session-2017/lars-tysklind
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Starkt stöd för nordisk insats mot matchfixning Norden ska vara den första regionen i världen som samarbetar mot gränsöverskridande matchfixning och uppgjorda matcher. Det var budskapet... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/starkt-stoed-foer-nordisk-insats-mot-matchfixning http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/temasession-2018/matchfixning
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Vi har ett gemensamt ansvar för havet Norden står enat för att skydda havet och livet i det som vår viktigaste naturresurs. Havet och FN:s hållbarhetsmål nummer 14 var tema på... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vi-har-ett-gemensamt-ansvar-foer-havet http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/island/islnd2108.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Et viktig skritt for transportsektoren i Norden Under Nordisk råds temasesjon i Island vedtok parlamentarikerne å anbefale de Nordiske regjeringene å samarbeide tettere om transport infrastruktur.... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/et-viktig-skritt-for-transportsektoren-i-norden http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/danmark/tog
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet: Inför hamnavgift enligt miljöpåverkan Om ett fartyg i miljövärstingklassen måste betala högre hamnavgifter än miljövänligare fartyg får rederierna ett starkt incitament för... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-infoer-hamnavgift-enligt-miljoepaaverkan http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/island/traalare-i-hamnen-i-reykjavik

Department


Title

Test text

    /