Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Utskottsförslag: Stärk nordiskt samarbete inom forskning Norden bör öka samarbetet inom forskning och utbildning. Det menar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, som vill utreda om förslaget... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/utskottsfoerslag-staerk-nordiskt-samarbete-inom-forskning-1 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-moeten/sommarmoete-2018-foer-nordiska-raadets-utskott-foer-kunskap-och-kultur
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter De nordiska länderna bör utveckla ett gemensamt likalönscertifikat Nordiska rådets välfärdsutskott rekommenderar att regeringarna i de nordiska länderna i samarbete med arbetsmarknadens parter inför ett... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/de-nordiska-laenderna-boer-utveckla-ett-gemensamt-likaloenscertifikat http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nr_velfaerdsraadet
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiska rådet låter pantfrågan bero – men bara för tillfället De nordiska regeringarna har, än en gång, gett Nordiska rådet kalla handen i fråga om att stärka nordiska konsumenters möjligheter att... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-laater-pantfraagan-bero-2013-men-bara-foer-tillfaellet http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/karin-gaardsted-thomas-finnborg-och-suzanne-svensson-i-tromsoe
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter 50 arrangementer på sommerens demokratifestivaler Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er stærkt repræsenteret på sommerens demokratifestivaler med et halvt hundrede arrangementer fordelt... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/50-arrangementer-paa-sommerens-demokratifestivaler http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/folkemoede_cirkuspladsen
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nominerade till Nordiska rådets musikpris 2018 Bedömningskommittén har nominerat 13 verk till Nordiska rådets musikpris 2018. De nominerade verken offentliggjordes under musik- och teaterfestivalen... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nominerade-till-nordiska-raadets-musikpris-2018 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/nordiska-raadets-priser/musikpriset/musikpriset-2018/temabild-musikpriset-2018

Department


Title

Test text

    /