Small Picture Red Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Statsministrarna svarar Trump De fem nordiska regeringarna är beredda att ta ledarskap i förverkligandet av Parisavtalet. ”Vi står fast vid vårt löfte till framtida generationer ” lyder statsministrarnas gemensamma budskap efter beskedet att USA lämnar det globala klimatavtalet. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/statsministrarna-svarar-trump http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-loesningar-paa-globala-utmaningar/launch-of-nordic-solutions-to-global-challenges-1-sv-sv
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter ”Ta ledningen för hållbarheten, Norden!” Norden har en unik position i världen för att ta ledarskapet i hållbarhetsarbetet. Det var budskapet från tre internationella agendasättare - Fadumo Dayib, Gunhild Stordalen och Katherine Richardson – till de nordiska statsministrarna i Austevoll utanför Bergen i dag. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/201dta-ledningen-foer-haallbarheten-norden-201d http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-loesningar-paa-globala-utmaningar/launch-of-nordic-solutions-to-global-challenges
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordens statsministrar lanserar globalt initiativ De fem nordiska regeringarna vill tillsammans agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet för en hållbar världsutveckling. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner DKK på att internationellt sprida nordisk kunskap om grön omställning, jämställdhet och hållbara mat- och välfärdslösningar. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordens-statsministrar-lanserar-globalt-initiativ http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-loesningar-paa-globala-utmaningar/dagfinn-hoeybraaten-juha-sipilae-lars-loekke-rasmussen-erna-solberg-stefan-loefven-bjarni-benediktsson-at-the-launch-of-the-nordic-prime-ministers-initiative-nordic-solutions-to-global-challenges-may-2017
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Internationella namn stöder nordiskt hållbarhetsinitiativ I samband med lanseringen av de nordiska statsministrarnas initiativ Nordic Solutions to Global Challenges på tisdag är också tre internationellt kända påverkare på plats för att lyfta fram betydelsen av initiativet - EAT foundations grundare Gunhild Stordalen, Somalias första kvinnliga presidentkandidat Fadumo Dayib och Katherine Richardson, utnämnd expert i FN:s vetenskapliga uppföljningsgrupp för Agenda 2030. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/internationella-namn-stoeder-nordiskt-haallbarhetsinitiativ http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/eatxunga2016
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Fem statsministrar lanserar initiativ för hållbar utveckling De fem nordiska statsministrarna lanserar initiativet Nordic Solutions to Global Challanges för att bidra till uppfyllelsen av målen för global utveckling. Norden vill dela med sig av erfarenheterna kring att investera i jämställdhet, grön omställning, hållbar matproduktion och välfärdsteknologi, och inbjuder världen till ett kunskapsutbyte. http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/fem-statsministrar-lanserar-initiativ-foer-haallbar-utveckling http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/sessionen-2016/mf161102-eo1i0877.jpg

Department

Title

Test text

    /

    Twitter - #NordicSolutions