Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.

Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterEU på den nordiska agendanNordens relation till EU var en av de centrala frågorna då de nordiska samarbetsministrarna samlades till möte i Köpenhamn den första juli. En...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/eu-paa-den-nordiska-agendanhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/flaggor/eu-og-norden
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordiska skatteparadisprojektet framgångsrikt slutförtDet nordiska samarbetsprojektet om ingående av informationsutbytesavtal på skatteområdet med finansiella offshorecentra har nu fått sin...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-skatteparadisprojektet-framgaangsrikt-slutfoerthttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/session-2014/jj22151.jpg
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNya insatsområden för Ny Nordisk Mat Ny nordisk mat presenterar ett mera fokuserat program för sitt fortsatta arbete och bygger vidare på tidigare programs positiva resultat och...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nya-insatsomraaden-foer-ny-nordisk-mathttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/livsmedel/barn-holder-fisk
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterArbetsliv och flyktingar på politiska festivalerI år deltar Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet återigen på de politiska festivalerna i Norden, där Poul Nielsons nya analys av den...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/arbetsliv-och-flyktingar-paa-politiska-festivalerhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/folkmoetet-paa-bornholm/folkmoetet-paa-bornholm-2015/folkemoedet-2015
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordens roll i Europa påverkasEtt välintegrerat och välfungerande nordiskt samarbete blir i den nya situationen ännu mer betydelsefullt än tidigare, säger Nordiska ministerrådets...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordens-roll-i-europa-paaverkashttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/generalsekreteraren/dagfinn-hoeybraaten/img_4383.jpg
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterPragmatisk, nordisk integration - möjlig modell för EU Norden behöver ta några rejäla grepp som verkligen gör regionen till en gemensam marknad. Det skulle inte bara gynna medborgarna och företagen...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/pragmatisk-nordisk-integration-moejlig-modell-foer-euhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/oevriga/risto-e.j.-penttilae
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterVuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela NordenDe nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vuxenutbildning-foereslaas-bli-obligatorisk-i-hela-nordenhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/oevriga/poul-nielson-1

Department


Title

Test text

/