Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.

Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordisk insats mot radikalisering på nätetMonika Bickert, Facebooks chef för global policy management, är huvudtalare när experter och medlemmar i nätverket Nordic Safe Cities utbyter...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordisk-insats-mot-radikalisering-paa-naetethttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/danmark/maend-arbejder-med-en-computer
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordiskt-baltiskt samarbete en win-win-situationSamarbetet mellan Norden och de baltiska länderna är en win-win-situation. Det sade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiskt-baltiskt-samarbete-en-win-win-situationhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/generalsekreteraren/richimage.2016-08-29.0865164632
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterKlartecken för nordiskt integrationssamarbeteDe nordiska ländernas planer på att öka samarbetet kring integration av flyktingar får allt konkretare former. På sitt möte i Köpenhamn...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/klartecken-foer-nordiskt-integrationssamarbetehttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-moeten/vaelfaerdsutskottets-sommarmoete-2011/boern-i-mjoelnerparken-1
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterFlexiblare och mer lyhört samarbete i världens mest integrerade regionDe senaste årens moderniseringsarbete inom det nordiska samarbetet går nu in i följande fas, med en lista över åtgärder som syftar till...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/flexiblare-och-mer-lyhoert-samarbete-i-vaerldens-mest-integrerade-regionhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/samarbetsministrar/samarbetsministrarna-i-koepenhamn-september-2016
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNorden presenterar erfarenheter om grön finansiering för G20-ländernaEn grön omställning är inte bara nödvändig – den skapar också tillväxt, är en slutsats i den nordiska rapport som presenterades för...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/norden-presenterar-erfarenheter-om-groen-finansiering-foer-g20-laendernahttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/energi/vindkraftverk-7
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterGe dina kläder ett längre livAtt använda kläder längre och se till att hela kläder återanvänds ger större miljövinster än att lämna dem till material- eller energiåtervinning....http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ge-dina-klaeder-ett-laengre-livhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/finland/toejsaelger
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNytt nordisk-ryskt samarbetsprogram konkretiserasAnsökningsprocessen till det öppna samarbetsprogrammet mellan Norden och Ryssland öppnas den 3. oktober i år. Programmet är en del av Nordiska...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nytt-nordisk-ryskt-samarbetsprogram-konkretiserashttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/flaggor/de-nordiska-flaggorna

Department


Title

Test text

/