Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Från de finländska skogarna till brasilianska apelsinskal – livets ekonomi Vad är kopplingen mellan bioekonomi och målen för hållbar utveckling? Det var den stora frågan under Nordiska bioekonomidagen på FN:s klimattoppmöte... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/fraan-de-finlaendska-skogarna-till-brasilianska-apelsinskal-2013-livets-ekonomi http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordic-bioeconomy-day-at-cop23
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Livsmedelspolitik för samman visionärer och möjliggörare på FN:s klimattoppmöte COP23 Hur kan de nordiska länderna bemöta de mest överhängande internationella utmaningarna såsom matsvinn, ohållbar kost och förlusten av biologisk... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/livsmedelspolitik-foer-samman-visionaerer-och-moejliggoerare-paa-fn-s-klimattoppmoete-cop23 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/miljoe/food-museum-cop23
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Det bästa av Norden på COP23 i direktsändning Diskussionen om nordiska klimatlösningar vid FN:s klimattoppmöte COP23 begränsar sig inte till den nordiska paviljongen i Bonn. Nordiska ministerrådet... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/det-baesta-av-norden-paa-cop23-i-direktsaendning http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-loesningar-paa-globala-utmaningar/launch-of-nordic-solutions-to-global-challenges-gunhild-a-stordalen
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Löfven redo för ordförandeskap 2018 ”Inkluderande, tryggt och innovativt” är ledorden för det svenska ordförandeskapet nästa år. Stefan Löfven presenterade sina politiska... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/loefven-redo-foer-ordfoerandeskap-2018 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/nordiska-raadets-session-2017/mf171031-mfdx2072.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Regeringarna ger Gränshinderrådet ett skarpare mandat Det måste bli ännu lättare för människor och företag att etablera sig var som helst i Norden, anser de nordiska samarbetsministrarna. Idag... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/regeringarna-ger-graenshinderraadet-ett-skarpare-mandat http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/frank-bakke-jensen

Department


Title

Test text

    /