Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.

Deklarationerhttp://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/deklarationerVision för Norden: Tillsammans är vi starkareDe nordiska samarbetsministrarna kom med en gemensam vision för det nordiska samarbetet den 6 februari 2014http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/deklarationer/norden-2013-tillsammans-aer-vi-starkarehttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/flaggor/nordenflaggan
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNorden aktivt med på PressfrihetsdagenFinland etta, Norge trea, Danmark fyra och Sverige åttonde. Så ser listan ut när världens länder inom tryckfrihet rankas. I år firar Norden...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/norden-aktivt-med-paa-pressfrihetsdagenhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/oevrigt/islandske-aviser
Fakta om Nordenhttp://www.norden.org/sv/fakta-om-nordenHur jämställda är vi i Norden?Jämställdhet är ett grundläggande värde i de nordiska länderna. Jämställdhet handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter...http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/gender-equality-indicatorshttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/intern/billeder-til-banner/balance-vinder-af-en-konkurrence-om-ligestilling
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterDeklaration om utökat folkhälsosamarbeteDe nordiska ministrarna för social- och hälsopolitik är eniga om att stärka arbetet med folkhälsa och kommer nu med en deklaration mot bakgrund...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/deklaration-om-utoekat-folkhaelsosamarbetehttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/ministrar/oevriga/nordiske-ministre-for-helse-og-sosialpolitikk-samlet-til-moete-i-helsingfors-27.april-2016
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterDe nordiska länderna eniga om uppföljningen till COP21De nordiska miljö- och klimatministrarna bekräftade på ett möte den 27 april 2016 sitt engagemang i en stark implementering av Parisavtalet...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/de-nordiska-laenderna-eniga-om-uppfoeljningen-till-cop21http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/oevriga/cop21/img-3624.jpg
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordiska rådet i dialog med Jorma Ollila om energisamarbeteEn nordisk satsning på eldrivna färjor, en nordisk standard för laddningsstationer för transportmedel och ett nordiskt marknadsbaserat system...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-i-dialog-med-jorma-ollila-om-energisamarbetehttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/jorma-ollila

Department


Title

Test text

/