Big Picture Red Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiskt samarbete på sommarens politiska festivaler Även i år sätter Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet en nordisk agenda på sommarens politiska festivaler runt om i Norden. Flera... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiskt-samarbete-paa-sommarens-politiska-festivaler http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/temasessionen-2017/mf170404-eo1i0108.jpg
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Hvordan skaper vi bærekraftige løsninger for folkehelsen? Den kommende Nordiske folkesundhedskonference 2017 handler om folkehelse i et velferdssamfunn i forandring – hvordan skaper vi bærekraftige løsninger? http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/hvordan-skaper-vi-baerekraftige-loesninger-for-folkehelsen http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/island/fitness-i-reykjavik
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Ministrar vill ha en plan för nordiskt turismsamarbete Näringsministrarna i Norden vill utöka samarbetet kring turism. Vid ett möte i Bergen i Norge den 16 maj beslutade ministrarna att ta fram... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/ministrar-vill-ha-en-plan-foer-nordiskt-turismsamarbete http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/ministerraadsmoeten/naeringsministrar-i-bergen
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter More parallel, please! – ny nordisk rapport om parallellspråkighet Lokala språk och engelska bör gå hand i hand på Nordens universitet, som bör ha en språkpolitik där språken stöttar varandra. Så lyder... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/more-parallel-please-2013-ny-nordisk-rapport-om-parallellspraakighet http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/forskning-och-utbildning/islands-universitet
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Förskolan och skolan kan bidra till att motverka våldsbejakande extremism När de nordiska utbildningsministrarna möttes i Oslo i dag stod demokrati och inkludering i fokus. Det nordiska samarbetet ska stärka kunskapsunderlaget... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/foerskolan-och-skolan-kan-bidra-till-att-motverka-vaaldsbejakande-extremism http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/ministerraadsmoeten/mr-u-moede-i-oslo

Department


Title

Test text

    /