Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.

Fakta om Nordenhttp://www.norden.org/sv/fakta-om-nordenHur jämställda är vi i Norden?Jämställdhet är ett grundläggande värde i de nordiska länderna. Jämställdhet handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter...http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/gender-equality-indicatorshttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/intern/billeder-til-banner/balance-vinder-af-en-konkurrence-om-ligestilling
Visit Websitehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4304Ny bok: Nordiska Röster - om Nordens röst i världenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4304http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/intern/billeder-til-banner/nordiske-stemmer
Deklarationerhttp://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/deklarationerVision för Norden: Tillsammans är vi starkareDe nordiska samarbetsministrarna kom med en gemensam vision för det nordiska samarbetet den 6 februari 2014http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/deklarationer/norden-2013-tillsammans-aer-vi-starkarehttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/flaggor/nordenflaggan
Passfrågor, medborgarskap och folkbokföringhttp://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-avtal/nordiska-avtal/passfraagor-medborgarskap-och-folkbokfoeringFakta om de nordiska överenskommelserna om pass- och id-kontrollerMed beaktande av att flera nordiska länder nyligen infört tillfälliga gränskontroller, kan du här hitta kortfattad fakta om de nordiska...http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-avtal/nordiska-avtal/passfraagor-medborgarskap-och-folkbokfoering/nordiska-oeverenskommelser-om-pass-vid-inre-graenser-i-nordenhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/lag-och-raett/svensk-pas
Visit Websitehttp://www.norden2014.org/Nordiska ministerrådets årsberättelse 2014: ”Tillsammans är vi starka”http://www.norden2014.org/http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/intern/nordiska-ministerraadets-aarsberaettelse-2014

Department


Title

Test text

/