Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.

Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordiska skatteparadisprojektet framgångsrikt slutförtDet nordiska samarbetsprojektet om ingående av informationsutbytesavtal på skatteområdet med finansiella offshorecentra har nu fått sin...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-skatteparadisprojektet-framgaangsrikt-slutfoerthttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/nordiska-raadets-session/session-2014/jj22151.jpg
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNya insatsområden för Ny Nordisk Mat Ny nordisk mat presenterar ett mera fokuserat program för sitt fortsatta arbete och bygger vidare på tidigare programs positiva resultat och...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nya-insatsomraaden-foer-ny-nordisk-mathttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/tema/livsmedel/barn-holder-fisk
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterArbetsliv och flyktingar på politiska festivalerI år deltar Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet återigen på de politiska festivalerna i Norden, där Poul Nielsons nya analys av den...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/arbetsliv-och-flyktingar-paa-politiska-festivalerhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/folkmoetet-paa-bornholm/folkmoetet-paa-bornholm-2015/folkemoedet-2015
Fakta om Nordenhttp://www.norden.org/sv/fakta-om-nordenHur jämställda är vi i Norden?Jämställdhet är ett grundläggande värde i de nordiska länderna. Jämställdhet handlar om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter...http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/gender-equality-indicatorshttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/intern/billeder-til-banner/balance-vinder-af-en-konkurrence-om-ligestilling
Nyheterhttp://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheterNordiske bidrag til den globale dagsorden i fokus på amerikansk-nordisk topmødeNordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten er meget tilfreds med resultatet af det amerikansk-nordiske topmøde og ser frem imod...http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiske-bidrag-til-den-globale-dagsorden-i-fokus-paa-amerikansk-nordisk-topmoedehttp://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/generalsekreteraren/dagfinn-hoeybraaten/img_4383.jpg

Department


Title

Test text

/