Big Picture Red Yellow
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Løfter den unike tilliten frem i lyset Tilliten vi har til hverandre i Norden er helt spesiell i verdenssammenheng. En ny rapport fra Nordisk ministerråd som viser betydningen av... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/loefter-den-unike-tilliten-frem-i-lyset http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/platser/sverige/mennesker-ved-strand
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Nordiskt samarbete behövs för en hållbar utveckling Omställningen till en hållbar utveckling innebär en snabb och radikal förändring av våra nordiska samhällen. Det sade Anne Berner, Finlands... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiskt-samarbete-behoevs-foer-en-haallbar-utveckling http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/arrangemang/oevriga/suomiareena
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter ”Offra lite av den nationella energipolitiken!” Norden riskerar att förlora sin position som föregångare på energiområdet om inte regeringarna överger sin snävt nationella politik. Tidigare... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/201doffra-lite-av-den-nationella-energipolitiken-201d http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/samarbetsministrar/danmark/tidigare-samarbetsministrar/connie-hedegaard/connie-hedegaard-1099
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Matsvinnet i Norden ska halveras till 2030 I Norden slängs mer än 3,5 miljoner ton mat per år och en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Det är en ohållbar... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/matsvinnet-i-norden-ska-halveras-till-2030 http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/ministrar/jordbruks-och-matministrar-i-aalesund-juni-2017
Nyheter http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter Näthatade kvinnor har sämre rättsligt skydd Män har i praktiken ett bättre rättsligt skydd än kvinnor mot kränkningar på nätet. Den slutsatsen drar lektorn i straffrätt, Moa Bladini,... http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/naethatade-kvinnor-har-saemre-raettsligt-skydd http://www.norden.org/sv/aktuellt/bilder/personer/richimage.2017-06-14.7954141554

Department


Title

Test text

    /