The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Utvalgsforslag om voksne med senskader etter seksuelle overgrep i barndommen

28.08.15 | Case

Documentation

  Resolution / decision
  Senskader etter seksuelle overgrep i barndommen
  Rekommandation
  Rek 13_2015_IS.pdf
  PDF document, 127.98 KB
  Rek_13_2015.pdf
  PDF document, 40.39 KB
  Statements
  Síðbúnar afleiðingar kynferðislegs ofbeldis í æsku
  Tilmæli
  Rek 13_2015_IS.pdf
  PDF document, 127.98 KB
  Rek_13_2015.pdf
  PDF document, 40.39 KB
  Statements