Content

30.06.21 | News

Nordic civil society network to support development of Nordic Region as a sustainable and integrated region

The Nordic Council of Ministers has an ambition to make the Nordic Region the world’s most sustainable and integrated region by 2030. To support this work, a Nordic civil society network is being established to make the voice of civil society better heard in efforts towards achieving th...

22.06.21 | News

Krav på Nordiska ministerrådets ekonomiadministration

För första gången sedan starten av pandemin samlades de nordiska samarbetsministrarna på måndag och tisdag till ett fysiskt möte, i Borgå i Finland. Huvudtemat på mötet var de utmaningar i ministerrådets ekonomi- och projektförvaltning, som sekretariatet under de två senaste åren har ar...

05.01.21 | Information

About the Nordic Council of Ministers

The Nordic Council of Ministers is the official body for inter-governmental co-operation in the Nordic Region. The Prime Ministers’ vision is that the Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world by 2030. The co-operation in the Nordic Council of Min...