Content

09.07.19 | News

Children with disabilities must not be left behind

“Children with disabilities must not be left behind” was the main message of a side event on children with disabilities at COSP, CRPD 2019 in New York, organised by the Permanent Mission of Sweden to the United Nations and the Nordic Council of Ministers, among others.

28.06.19 | News

Nordiska energiministrar eniga om stärkt samverkan för koldioxidneutralitet

Det nordiska energisystemet ska utvecklas så att det säkrar världens mest integrerade och intelligenta gröna klimatneutrala ekonomi med stark konkurrenskraft och hög försörjningssäkerhet. Det slog de nordiska energiministrarna fast på ett möte i Reykjavik.

06.06.19 | Information

About the Nordic Council of Ministers

The Nordic Council of Ministers is the official body for Nordic intergovernmental co-operation. The Nordic prime ministers have overall responsibility for Nordic co-operation. In practice, responsibility is delegated to the Ministers for Nordic Co-operation and to the Nordic Committee f...