Content

07.04.21 | News

Help make the Nordic Region green, competitive and socially sustainable

The Nordic Council of Ministers is setting up a multi-disciplinary network to encourage closer co-operation between civil society organisations throughout the Region. All Nordic civil society organisations involved in work on sustainability are invited to apply to join.

24.03.21 | News

Gränshinderrådet välkomnar Sveriges gränslättnader för danskar och norrmän

Sverige lättar på inresereglerna från Danmark och Norge. Det innebär bland annat att boende i Danmark och Norge som äger fritidshus i Sverige får åka till sina stugor, och att familjer bosatta på olika sidor av gränsen kan träffas i Sverige. Kravet för inresa är ett negativt coronatest....

05.01.21 | Information

About the Nordic Council of Ministers

The Nordic Council of Ministers is the official body for inter-governmental co-operation in the Nordic Region. The Prime Ministers’ vision is that the Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world by 2030. The co-operation in the Nordic Council of Min...