Content

04.02.20 | News

Nordisk kursändring i sikte – nu blir samarbetet grönare

Det är lätt att säga att Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region – men betydligt svårare att gå från ord till handling. Ända sedan de nordiska statsministrarna fattade beslut om det nordiska samarbetets nya vision ifjol har arbetet med att förbereda implementering...

31.10.19 | News

Invest in language and culture to make vision a reality

When the Nordic ministers for culture met in Stockholm on Wednesday, they had a clear message – prioritise culture and language comprehension between the Nordic countries in order to achieve the ambitious vision of the Nordic Region as the most sustainable and integrated region in the w...

Vision 2030
20.08.19 | Declaration

Our Vision 2030

The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world

10.09.19 | Information

The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world

On 19 June 2019, the Ministers for Nordic Co-operation agreed on a new vision for the Nordic Council of Ministers. The vision was adopted by the Prime Ministers on 20 August 2019.