Content

31.10.19 | News

Invest in language and culture to make vision a reality

When the Nordic ministers for culture met in Stockholm on Wednesday, they had a clear message – prioritise culture and language comprehension between the Nordic countries in order to achieve the ambitious vision of the Nordic Region as the most sustainable and integrated region in the w...

03.09.19 | News

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med ...

Vision 2030
20.08.19 | Declaration

Our Vision 2030

The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world

10.09.19 | Information

The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world

On 19 June 2019, the Ministers for Nordic Co-operation agreed on a new vision for the Nordic Council of Ministers. The vision was adopted by the Prime Ministers on 20 August 2019.