Content

03.09.19 | News

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med ...

20.08.19 | News

Prime ministers call for integration and focus on climate

Sustainability and climate change were the main issues discussed when the Nordic prime ministers met in Reykjavík on 20 August. Their new vision for the Nordic Council of Ministers articulates clearly that they want Nordic co-operation to be a more effective instrument in efforts to mak...

Vision 2030
20.08.19 | Declaration

Our Vision 2030

The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world

10.09.19 | Information

The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world

On 19 June 2019, the Ministers for Nordic Co-operation agreed on a new vision for the Nordic Council of Ministers. The vision was adopted by the Prime Ministers on 20 August 2019.