Content

21.09.20 | News

Olika regler bromsar handel med varor i Norden – men lösningar finns

Det finns fortfarande hinder i vägen för fri import och export av varor inom Norden. Oftast gäller problemen olika tull- och skatteregler när varor förflyttas mellan ett nordiskt EU-land och ett land som inte är med i EU.

17.09.20 | News

Lea Wermelin: “Nature is in crisis”

Biodiversity must be at the very top of the national and Nordic political agendas say Nordic politicians and young activists, in response to the new UN report <i>Global Biodiversity Outlook</i>. The report shows that not a single one of the 20 goals in the global biodiversit...

Vision 2030
20.08.19 | Declaration

Our Vision 2030

The Nordic Region will become the most sustainable and integrated region in the world

10.09.19 | Information

The Nordic region will become the most sustainable and integrated region in the world

On 19 June 2019, the Ministers for Nordic Co-operation agreed on a new vision for the Nordic Council of Ministers. The vision was adopted by the Prime Ministers on 20 August 2019.