Content

06.07.21 | News

Upprustning av malmbanan en viktig faktor för den gröna omställningen i Norden

Bristande satsningar på infrastruktur kan bli en flaskhals för den gröna omställningen i Norden. Malmbanan i norra Sverige är ett exempel där industrin har tagit sitt ansvar, men bristande uppgradering gör att industrin kämpar för att bidra till målen Parisavtalet.

05.07.21 | News

Öresundsbron har fortfarande en outnyttjad potential

Öresundsbron är ett bevis på att det nordiska samarbetet om infrastruktur ger konkreta resultat om den politiska viljan finns. Den kan fortfarande fungera som inspiration för nordiskt samarbete på transportområdet.

13.05.21 | Information

The Nordic Council

First and foremost, the Nordic Council’s politicians are driven by the desire to make the Nordic region one that people want to live and work in. This is also the primary objective of the ideas and proposals for co-operation that are borne out of the Nordic Council.