Content

26.06.20 | News

Nordiska rådet räknar med session i oktober

Nordiska rådets viktigaste politiska händelse under året, sessionen, kommer att arrangeras i Reykjavik i oktober. Beslutet kommer från rådets presidium, och föregås, pga av COVID19, av en lång period av osäkerhet. Dagens presidiemöte var digitalt, liksom alla de övriga möten som Nordisk...

25.06.20 | News

Avskaffa tidsskillnaderna i Norden

Nordiska rådet bör verka för att få samma tidszon i hela fastlands-Norden. Det menar Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

18.05.20 | Information

The Nordic Council

First and foremost, the Nordic Council’s politicians are driven by the desire to make the Nordic region one that people want to live and work in. This is also the primary objective of the ideas and proposals for co-operation that are borne out of the Nordic Council.