Content

29.12.20 | News

Året der gik i det nordiske samarbejde

2020 har budt på uventede udfordringer for det nordiske samarbejde som følge af COVID-19-pandemien. Ikke desto mindre har der været masser af begivenheder og udviklinger i nordisk regi. Her er et samlet overblik over nogle af de vigtigste historier fra året der gik i det nordiske samarb...

18.12.20 | News

Hög aktivitet i Nordiska rådet under hela 2020 trots pandemin

Värna demokratin och bekämpa falska nyheter, värna den biologiska mångfalden och stärk kunskaperna i nordiska språk. Det var Islands prioriteringar inför presidentskapet i Nordiska rådet 2020. Så kom pandemin och alla planer ändrades.

05.01.21 | Information

The Nordic Council

First and foremost, the Nordic Council’s politicians are driven by the desire to make the Nordic region one that people want to live and work in. This is also the primary objective of the ideas and proposals for co-operation that are borne out of the Nordic Council.