The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden

09.10.17 | Case

Documentation

  Proposal
  Report
  Debate
  Resolution / decision
  Rek. 21/2019 - Ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden
  Recommendation
  Rek. 21_2019.pdf
  PDF document, 145.53 KB
  Rek. 21_2019_FI.pdf
  PDF document, 145.92 KB
  Rek. 21_2019_IS.pdf
  PDF document, 139.73 KB
  Statements