Torgeir Knag Fylkesnes (Replik)

Information

Kjære parlamentarikere.

Det nordiske parlamentssamarbeidet er blant de eldste i verden. Det har bred støtte i den nordiske befolkning, og i mange deler av befolkningen er det et ønske om mer samarbeid og større integrasjon enn det vi har i dag.

Vi ser at i mange spørsmål er vi som land hver for oss kanskje for små til å løse de store utfordringene vi møter internasjonalt, og i enkelte sammenhenger er noen av de største landene i vårt samarbeid kanskje for store til å oppleves som legitime demokratiske institusjoner.

De nordiske verdiene – likestilling, sosial trygghet og lokal medbestemmelse – og det at det ikke skal stå på økonomien til folk om de skal få muligheter i livet, er noe vi alle deler. Vi har en lykkelig befolkning, og vi har en likestilt befolkning som også gjør det bra økonomisk i verden. Ser vi bare litt rundt oss, så ser vi en verden som strever med klimaendringer, vi ser en økt aktivitet og interesse i de nordligste områdene, og vi ser generelt en stadig mer økt globalisering av både økonomi og politikk, enten det er makrell, sild, ubåt i skjærgården eller jetfly. Vi ser at vår posisjon og vår tyngde ikke beror på oss selv, vi er avhengig av støtte fra de store. Et mer integrert Norden vil kunne møte disse utfordringene på en helt annen og mer offensiv måte – sammen. Det ville også gi oss mulighet til å ta større ansvar globalt. Jeg tror at det er dette organet – et av de eldste parlamentarikersamarbeidene i verden – som er det naturlige stedet å starte en sånn tanke. En økt nordisk integrasjon må jo starte med folket, og i det nordiske samarbeidet er det vi som er de direkte valgte, det er vi som må være drivkraften i søken etter en større integrasjon. I en verden som ikke vil at vi skal integreres mer, bør det være vi som driver fram dette ønsket. Det er idealet.

I Den venstresosialistiske grønne gruppen er det flere av oss som har skrevet under på forslaget. Vi vet at det er mange konservative som støtter forslaget, og også i Den sosialdemokratiske gruppen og i Midtengruppen. Vi håper på en livlig debatt.