Høgni Hoydal (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
92
Person
Date

Fru præsident. Jeg skal bare knytte nogle få bemærkninger til dette forslag. I sin tale her tidligere i dag nævnte den færøske statsminister den store nordist og internationalist Olof Palme. Olof Palme sagde jo engang, efter af man havde forsøgt at skabe det såkaldte NORDEK, altså en nordisk økonomisk union, at det nordiske samarbejdes fremskridt beror altid på grandiose fiaskoer.

Der refererede han jo til, at man i flere omgange havde forsøgt at skabe en stærkere nordisk union tilbage fra det første forsøg på at få et forsvarssamarbejde, som jo ikke lykkedes, og så fik man Nordisk Råd efter det. Så forsøgte man med NORDEK, altså en økonomisk union – det lykkedes ikke – og efter det fik man Nordisk Ministerråd.

Så kan vi tænke, at efter at Sverige og Finland også gik ind i EU, har vi faktisk ikke fået en ny vision for det nordiske samarbejde. Efter min mening har vi på det seneste savnet en vision for det nordiske samarbejde. Dette forslag ser jeg kunne være en ansats til denne vision. Jeg ved, at mange tænker: Jamen forbundsstat – skal vi så til at tale om fælles præsident og så videre? Jeg tænker, vi skal behandle det mere praktisk, altså hvordan man kan samarbejde stærkere på det finansielle område. Det burde vi have gjort for længst efter finanskrisen. Hvordan kan vi forstærke det udenrigspolitiske samarbejde, det arbejdsmarkedsmæssige samarbejde, sundhedssamarbejdet osv.? Derfor håber jeg, at dette forslag, som altså handler om at lave en udredning af de områder, som er blevet løftet frem, kan være en katalysator for, at vi igen får en vision for det fælles nordiske samarbejde.

Jeg synes, at de statsministre, vi har haft her i dag, havde gode taler, men jeg savnede en vision. Jeg savnede en vision som den, Palme havde, og som jeg ved at mange har i vores fællesskab, og jeg håber, at dette forslag, hvis det bliver vedtaget, hvad jeg håber det gør, kan initiere en udredning, som kan give os redskaberne til at tale om den nordiske vision en gang til. Og jeg håber ikke, vi kommer til at sige som Palme, og at vi igen skal have gjort fremskridt i form af en grandios fiasko, men at vi med dette forslag kan tage nogle skridt frem mod en fælles nordisk vision. Tak.